Τέλος Κόσμου

saranths

Άρμα
Σκέφτηκα πως τώρα που τελείωσε ο κόσμος, θα ήταν ωραίο να συγκεντρώναμε κάποιες αξιομνημόνευτες στιγμές του. Εθελοντές υφίστανται;