Πορεία Κόσμου Hyperborea

Eragon300

Ξιφομάχος
Ο κόσμος Hyperborea είναι ανοιχτός 4 χρόνια περίπου.Θέλω λοιπόν να κάνω κάποιες ερωτήσεις.Θα γίνουν θαύματα εκεί μετά από κάποια αναβάθμιση;Πότε θα κλείσει;Όταν γεμίσουν όλες οι θέσεις;:confused: