Αναβάθμιση 2.194

worldmaster

Η ομάδα του Grepolis
Αρχείο αλλαγών 2.194


Αγαπητή κοινότητα,

Την Τετάρτη 07 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση.

Συνοπτικά

Σε αυτήν την αναβάθμιση, έχουμε διορθώσει κάποια οπτικά σφάλματα μέσα στο παιχνίδι, καθώς οι προγραμματιστές μας συνεχίζουν να δουλεύουν σε κάποια εντυπωσιακά επερχόμενα χαρακτηριστικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

  • Τα διάφανα φόντα θα δουλεύουν ξανά στις εικόνες προφίλ.
  • Το μέγεθος κειμένου για την κατάσταση της συμμαχίας στην οθόνη κυριαρχίας θα είναι σταθερά μαζί με το υπόλοιπο κείμενο του παραθύρου.
  • Το "Αποκρυφιστική γνώση" βραβείο τώρα δείχνει την σωστή περιγραφή στην επεξήγηση εργαλείων του.
  • Η αξία της μειωμένης κυριαρχίας τώρα θα εμφανίζεται σωστά μετά από 14 μέρες.
  • Ο επαναϋπολογισμός των κόσμων θαυμάτων θα εμφανίζεται πλέον βάσει των κανόνων του επαναϋπολογισμού για τις ρυθμίσεις του κόσμου.
  • Η επεξήγηση εργαλείων που δείχνει ποια συμμαχία ξεκίνησε την τελευταία αντίσταση πλέον θα εμφανίζεται μόνο στην συμμαχία που ξεκίνησε την Τελευταία Αντίσταση.

Συζητήστε και εκφράστε τυχόν απορίες για τη νέα αναβάθμιση εδώ.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του Grepolis