Αναβάθμιση 2.187

worldmaster

Η ομάδα του Grepolis
Αρχείο αλλαγών 2.187


Αγαπητή κοινότητα,

Την Πέμπτη 02 Μαίου θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση.

Συνοπτικά


Σε αυτήν την αναβάθμιση, κάναμε κάποιες μικρές οπτικές αναβαθμίσεις στην Επέκταση γης και στην ειδοποίηση έναρξης της περιόδου κυριαρχίας. Επίσης συνεχίσαμε τις τεχνικές αναβαθμίσεις και διορθώσαμε κάποια σφάλματα!

Νέα χαρακτηριστικά και αλλαγές

  • Για να σας βοηθήσουμε να διαχωρίσετε τα τρία επίπεδα Επέκτασης γης, προσθέσαμε ένα χρυσό περίγραμμα στο επίπεδο 2 και ένα γαλάζιο περίγραμμα στο επίπεδο 3!

  • Αλλάξαμε την σειρά προτεραιότητας των αναδυόμενων παραθύρων για να είμαστε σίγουροι ότι η ειδοποίηση έναρξης της περιόδου κυριαρχίας θα εμφανίζεται πάντα, εννοώντας ότι δεν θα χαθεί αν αντικατασταθεί από ένα άλλο παράθυρο.
Διορθώσεις σφαλμάτων

  • Ο μετρητής υλών στην άνω δεξιά γωνία, τώρα θα ανανεώνεται σωστά μετά την στρατολόγηση μονάδων.

  • Πλέον όταν κάνετε διπλό κλικ στον στρατηγικό χάρτη θα κάνει μεγέθυνση όταν πρέπει να κάνει και όχι όταν αλληλεπιδρά με άλλα παράθυρα όπως της ανταλλαγής και της επίθεσης.
Συζητήστε και εκφράστε τυχόν απορίες για τη νέα αναβάθμιση εδώ.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του Grepolis