Αλλαγή ώρας (από χειμερινή σε θερινή)

Sterben

Social Moderator
Η ομάδα του Grepolis
Τα ξημερώματα της προσεχούς Κυριακής 31 Μαρτίου, θα γίνει η αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε θερινή.

Στις 3:00 το πρωί, το ρολόι θα πάει μια ώρα μπροστά.

Το παιχνίδι δεν γράφει αν η επίθεση θα φτάσει σε θερινή η χειμερινή ώρα.
Ο χρόνος που χρειάζεται μια επίθεση θα κρίνει το πότε θα φτάσει.

Παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε ότι τα στρατεύματα σου χρειάζονται ακριβώς 2 ώρες για μια επίθεση η οποία άρχισε ώρα 1:30 π.μ., το παιχνίδι θα σου πει ότι θα φτάσουν στις 03.30.
Αν η επίθεση ξεκινήσει ώρα 02:30, η ώρα άφιξης θα είναι πάλι 3.30 π.μ.