Αλλαγή ώρας (από θερινή σε χειμερινή)

8EAGENHS

Forum Leader
Τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Οκτωβρίου θα γίνει η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή.

Στις 4:00 το πρωί, το ρολόι θα πάει μια ώρα πίσω.

Το παιχνίδι δεν γράφει αν η επίθεση θα φτάσει σε θερινή η χειμερινή ώρα.
Ο χρόνος που χρειάζεται μια επίθεση θα κρίνει το πότε θα φτάσει.

Παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε ότι τα στρατεύματά σου χρειάζονται ακριβώς 2 ώρες για μια επίθεση η οποία άρχισε ώρα 1:30 π.μ., το παιχνίδι θα σου πει ότι θα φτάσουν στις 03.30.
Αν η επίθεση ξεκινήσει ώρα 02:30, η ώρα άφιξης θα είναι πάλι 3.30 π.μ.