Αλαγή Χειμερινής Ώρας

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Zaitsev

Community Manager
Η ομάδα του Grepolis
Αυτή την Κυριακή, όλες οι ώρες θα αλλάξουν σε χειμερινές. Η ώρα θα πάει από 05.00 σε 04.00.


Παράδειγμα: Ένας παίχτης θέλει να επιτεθεί σε ένα χωρίο στις 04.30 (ώρα χειμώνα) από τα χωριά του Α και Β. Τα 2 χωριά απέχουν 2 ώρες από το στόχο.ο Στρατός απο το χωριό Α ξεκινάει στις 2.30 (ώρα καλοκαιριού) και ο στρατός στο β ξεκινάει 3.30 (ώρα ώρα καλοκαιριού). Και οι 2 επιθέσεις θα φτάσουν στις 4.30 (ώρα χειμώνα)
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Κορυφή