κοσμος των ηρωων

  1. Ερώτηση για το Μέλλον του κόσμου

    Όταν κλήσει ο κόσμος των ηρώων θα μπορούμε να μπούμε και άλλοι παίκτες; Όταν μπούμε πόσες πόλεις θα έχουμε; Επιπλέον όταν ο κόσμος των ηρώων κλήσει τα παραπάνω επίπεδα κτηρίων θα εφαρμοστούν και στους άλλους κόσμους;
Κορυφή