κατάκτηση πόλεων

  1. [ΕΡΩΤΗΣΗ] Μονάδες υποστήριξης από πόλη που κατακτήθηκε

    Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί σε στρατεύματα που βρίσκονταν (υποστήριζαν) σε μια άλλη πόλη του ίδιου παίκτη, εάν η πόλη προέλευσής τους κατακτηθεί ενώ αυτά λείπουν. Οι μονάδες αυτές θα χαθούν ή θα ενσωματωθούν στην φρουρά της πόλης που βρίσκονταν;
Κορυφή