καθήκοντα

  1. [ΕΡΩΤΗΣΗ] ''Καθήκον'' πρόβλημα ή δυσλειτουργία.

    Το ''καθήκον'' ''ποιό γρήγορη επέκταση της πόλης'' δυσλειτουργεί. Μόνο στο συγκεκριμένο καθήκον το κάνει, όλα τα άλλα καθήκοντα λειτουργούν κανονικά. Επι του θέματος : Το ''καθήκον'' ''ποιό γρήγορη επέκταση της πόλης'' και με εντολή ''Μειώστε το χρόνο κατασκευής ενός κτιρίου''...
Κορυφή