αρνητικός πληθυσμός

  1. knightmaregr

    Διόρθωση αρνητικού πληθυσμού

    Αγαπητή κοινότητα, στο παρελθόν είχαμε περιπτώσεις που κάποιοι παίκτες είχαν αρνητικό πληθυσμό σε πόλεις τους, λόγω των αναβαθμίσεων στα κτίρια. Αυτό το θέμα ήταν καθαρά τεχνικό και μόλις το διορθώσαμε. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε μια μικρή αλλαγή στον αλγόριθμο που υπολογίζει τον απαραίτητο...
Κορυφή